СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ЦИСЦИПЛІН

Циклова комісія соціально – гуманітарних дисциплін об’єднує викладачів філософії, соціології, культурології, української мови і літератури, історії України, Всесвітньої історії, правознавства, української мови (за професійним спрямуванням), іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням), світової літератури, психології, етики. Дисципліни викладаються досвідченими викладачами, які мають багаторічний досвід педагогічної роботи, і викладачами, що нещодавно поповнили викладацький склад коледжу.

Очолює циклову комісію викладач-методист Твердохліб Галина Михайлівна.

Основним компонентом організації навчальної роботи, який визначає перспективи розвитку циклової комісії, є якісний склад педагогічних працівників. Чисельність викладацького складу циклової комісії становить 15 осіб.

До складу комісії входять: 12 викладачів вищої категорії,

1 – викладач першої категорії, 1 – викладач другої категорії, 1 – спеціаліст; мають звання «Викладач – методист» – 5 викладачів, «Старший учитель» – 2.

P3284092.JPG
На світлині: Никифоров К.Г., Рудь В.П., Ошищук О.М., Твердохліб Г.М.,
Сосєдкіна В.О., Полякова Н.В., Коротеєва Л.Ф., Карякіна Н.І., Чурсіна І.Б.,Литвиненко Ю.Г.

Освіта найбільше впливає на формування громадянина-патріота, особистість, яка забезпечує збереження досягнень вітчизняної освіти і науки та підготовки фахівців нового покоління європейського стандарту. Життя вимагає інтелектуально – розвиненої, відкритої до демократичного спілкування і розвитку в національному та міжнародному вимірі особистості. В умовах реформування освіти на соціально – гуманітарні дисципліни покладаються важливі завдання, які пов’язані з соціальною адаптацією особистості, підготовкою до активного громадського життя, з одного боку, формування загальнолюдських ціннісних орієнтирів, а з другого, глибокого патріотизму.

Проблемна тема циклової комісії: «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес та їх вплив на якість знань, вмінь та навичок студентів».

Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії соціально – гуманітарних дисциплін є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів.

fotosdf2.JPG Foto2.JPG

Головна мета роботи циклової комісії:

  1. Підвищення успішності студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів.
  2. Створення належних умов для навчального процесу; здійснення повороту від масового навчання до індивідуального підходу, розвиток мислення (образного, асоціативного, абстрактного, логічного), надання сучасних знань та практичних навичок, розвиток творчих здібностей та творчої активності студентів.
  3. Удосконалення змісту та методики проведення лекційних, семінарських та практичних занять завдяки використанню активних та інтерактивних форм та методів навчання, пошук нових методів викладання, направлених на підвищення результативності та якості знань.
  4. Формування у студентства національної свідомості, гідності, загальнолюдських та національних цінностей; усвідомлення ролі та місця нашої держави в світі, виховання відповідальності за долю України.
  5. Залучення студентів до дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів.
  6. Підвищення професійного рівня викладачів.
  7. Зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів, їх сучасного оснащення та оформлення.

Foto4.JPG foto5.JPG

Опитування

Яка спеціальність вас найбільше приваблює?