Методичний кабінет

zavmetod.jpgМетодичний кабінет є центром всієї методичної роботи коледжу, який забезпечує оптимальні умови для організації навчального процесу та реалізації завдань якісної підготовки фахівців; надає методичну допомогу викладачам, кураторам студентських груп та майстрам виробничого навчання в підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності.

Мета методичного кабінету – сприяння впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.

Методичний кабінет пропагує серед викладачів, кураторів навчальних груп, майстрів виробничого навчання досягнення педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання студентів. Допомагає цикловим комісіям, викладачам, кураторам навчальних груп, майстрам виробничого навчання з питань організації, планування та методики навчально-виховної роботи, налагоджує та підтримує зв’язки з навчальними кабінетами, лабораторіями інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання; накопичує та систематизує методичні матеріали, які надсилаються з навчально-методичного центру, друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі. Методичний кабінет створює базу матеріалів з атестації викладачів, розробляє рекомендації щодо вдосконалення організації навчального процесу, організовує щорічні виставки методичних напрацювань викладачів.

КОЛЕДЖУ ВИДАНІ:
  • – ліцензія на впровадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти;
  • – ліцензія про надання освітніх послуг навчальним закладам, пов’язаних з о держанням професійної освіти ;
  • – ліцензія про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста + (Додаток);
  • – сертифікат про акредитацію + (Додаток);

metod_lic.gif

Навчально – методична робота в коледжі проводиться згідно із законодавчими та нормативними актами про освіту в Україні.

Викладачі коледжу розробляють навчальні і робочі програми з дисциплін, які викладаються. Організаційне та науково – методичне забезпечення навчально – виховного процесу відповідає вимогам “Положення про організацію навчальн ого процесу у вищих навчальних закладах”.

Методичний кабінет розміщений в окремій кімнаті. Розташування та оформлення всіх матеріалів кабінету доступне для користування. Усі матеріали систематизовані.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу