ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Кваліфікація
 Бухгалтер
Термін
 навчання: На основі повної загальної середньої освіти 1 рік 10 місяців
На основі базової загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців
Форма
 навчання денна, заочна

Первинні посади, які здатний займати фахівець:
– Технік з планування
– Бухгалтер
– Касир – експерт
– Інспектор
– Інспектор з інвентаризації
– Інспектор – ревізор
– Ревізор


Загальні відомості про спеціальність:
На сучасному етапі одним із основних засобів управління економікою є бухгалтерський облік. Фахівців цього профілю коледж почав готувати з 1962 року. Випускники коледжу працюють бухгалтерами, економістами, ревізорами, податковими інспекторами. Ті, хто бажає продовжити навчання, мають змогу вступити на третій курс Харківського державного університету харчування та торгівлі та інших навчальних закладів ІІІ – IV р.а.
Бухгалтер є першим помічником керівника. Бухгалтер – це аналітик.

Студенти вивчають багато дисциплін, серед яких: бухгалтерський облік, основи аудиту, економіка підприємства, фінансова діяльність, комп’ютерна техніка та ін. Теоретичні знання закріплюються на практичних заняттях та під час навчальної практики. Зі студентами працюють педагоги, які володіють своїми предметами на найвищому професійному рівні.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу