Система виховної роботи

Людина може стати людиною тільки шляхом виховання.
Він – те, що робить з нього виховання.
І. Кант

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Головною метою виховання студентської молоді є підготовка гармонійної, розвиненої, активної особистості, здатної до самостійного мислення у дорослому житті. Виховання професійно-грамотного, творчого фахівця, який поєднує в собі такі риси характеру, як високу духовність, моральну чистоту, професійну компетентність і фізичну досконалість.
Досягнення цієї мети забезпечується високим рівнем навчальної роботи, а також постійним вдосконаленням системи виховної роботи у вищому закладі освіти.

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Концепція виховної роботи у ДВНЗ «Дніпропетровський-технолого економічний коледж» базується на основних положеннях Конституції України, Національній доктрині розвитку освіти, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших державних документах.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

1. Національно – патріотичне виховання

Формування патріотичних почуттів; формування рис громадянина України; вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу; формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини; дотримання мовної культури.

2. Громадянсько-правове виховання

Основні завдання: Прищеплення поваги до Конституції України, її державних символів, знання та дотримання законів; виховання і підготовка студентів до життя і діяльності в правовій, демократичній державі.

3. Морально-етичне виховання

Основні завдання: Оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів та пере­конань, вироблення умінь і навичок моральної поведінки, адек­ватної поведінки у процесі суспільних відносин.

4. Художньо-естетичне виховання

Виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які грунтуються на народній естетиці та найкращих надбаннях цивілізації. Вироблення умінь власноруч примножувати культурно – мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне в повсякденному житті; формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор.

5. Інтелектуально-духовне виховання

Основні завдання: Розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, виховання потреби самостійно здобувати знання та готовність до застосувань знань, умінь

6. Трудове, професійне виховання

Формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю. Вміння самостійно на основі сучасних знань про ринкову економіку застосовувати власні здібності в системі виробництва, науки, освіти. Прищеплення любові до обраної професії.

7. Екологічне виховання

Виховання екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за неї як за національне багатство, основи життя на землі. Виховання свідомого виконання норм поведінки в природі, готовності до природоохоронної діяльності. Розробка технічних рішень, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів і виключення забруднення навколишнього середовища.

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу за­гальної культури особистості. Формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духу. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я.

Складовою частиною виховної роботи в коледжі є студентське самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення студентів до громадської діяльності.

В коледжі створена Студентська рада, робота в якій виховує в молоді ініціативність, активність, самостійність, самокритичність, відповідальність, організаторські здібності.

Хроніка навчання та дозвілля студентів коледжу у відеозаписах та фотоматеріалах висвітлюються в нашій галереї.

У своїй роботі адміністрація та педагогічний колектив коледжу керується тим, що кожен його випускник має стати не тільки кваліфікованим фахівцем, здатним працювати в умовах ринкової економіки, а й стати гідною особистістю, справжнім громадянином своєї держави.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу