ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація
 Операціоніст з фінансів і кредиту
Термін навчання:
 На основі повної загальної середньої освіти 1 рік 10 місяців
На основі базової загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців
Форма навчання
 денна, заочна

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець:

– Старший контролер – операціоніст
– Бухгалтер
– Економіст ІІ категорії
– Старший контролер – касир

Загальні відомості про спеціальність:

Підготовка фахівців зі спеціальності ведеться з 1997 року. Навчально – виховний процес з циклу спеціальних дисциплін ведуть викладачі зі значним досвідом роботи. Існуючі лабораторії та кабінети за своїм оснащенням, оформленням, методичним забезпеченням відповідають сучасним вимогам та дозволяють готувати висококваліфікованих спеціалістів.
Молодший спеціаліст готується для роботи у фінансово – кредитній системі з обслуговуванням юридичних та фізичних осіб у сфері грошового ринку, ринку цінних паперів, позичкових капіталів, зовнішніх економічних зв’язків. Може працювати у комерційних банках, парабанках (пенсійних фондах), страхових фондах, кредитних спілках, розрахункових центрах, управліннях, інкасації.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу