ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація Технік – програміст 
Термін навчання:
На основі повної загальної середньої освіти: 2 роки 10 місяців
На основі базової загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна 

Коледж готує спеціалістів зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» з 1997 року. Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності у сфері інформатизації, створюючи та експлуатуючи програмне забезпечення різних типів, а саме: розрахункові задачі, автоматизовані системи, Web – дизайн, реклама, робота з графікою, обслуговування баз даних, офісні програми.

Перелік дисциплін спеціальності

Інформатика (Microsoft Office, PhotoShop, CorelDraw)
Основи програмування та алгоритмічні мови (C++, C#, Java)
Об’єктно-орієнтоване програмування (Builder C++, Visual Studio – C#)
Алгоритми та структури даних (Builder C++, Visual Studio – C#)
Інструментальні засоби візуального програмування (Visual Studio, Builder, Embarcadero Rad Studio)
Операційні системи (Windows, Linux, Android)
Бази даних (SQL Server)
Архітектура комп’ютера (Assembler)
Організація комп’ютерних мереж (NetCreker)
Основи програмної інженерії (Rational Rose)
Комп’ютерна схемотехніка (Electronic WorkBench)
Розробка застосувань клієнт-серверної архітектури
Автоматизовані системи обробки економічної інформації (1C)
Веб-дизайн. Розробка веб-застосувань (HTML5, CSS, WordPress, JavaScript, PHP, MySQL)
Комп’ютерна графіка (Blender)
Розробка застосувань для мобільних пристроїв

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання з даної спеціальності у ВНЗ ІІІ – IV р.а. Оформлено договір з Дніпровською політехнікою, де студенти можуть продовжити навчання за скороченим терміном. Крім того, студенти можуть вступати до Дніпропетровського національного університету (Університет довузівської підготовки і післядипломної освіти, факультет перепідготовки спеціалістів).

Навчально – методична база

  1. Навчальний обчислювальний центр з двома дисплейними класами
  2. Дві лабораторії обчислювальної техніки
  3. Лабораторія мікропроцесорної техніки

Всі лабораторії оснащені сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.

 

 

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу