ПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ філологічних дисциплін

Склад комісії

     Предметна комісія філологічних дисциплін об’єднує викладачів  культурології, української мови і літератури, історії України, Всесвітньої історії, правознавства, української мови (за професійним спрямуванням), іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням), світової літератури, психології, етики.
Дисципліни викладаються досвідченими викладачами, які мають багаторічний досвід педагогічної роботи, і викладачами, що нещодавно поповнили викладацький склад коледжу.
Очолює  комісію викладач-методист Твердохліб Галина Михайлівна.
Основним компонентом організації навчальної роботи, який визначає перспективи розвитку предметної комісії, є якісний склад педагогічних працівників. Чисельність викладацького складу предметної комісії становить 15 осіб.
До складу комісії входять: 12 викладачів вищої категорії,1 – викладач першої категорії, 1 – викладач другої категорії, 1 – спеціаліст; мають звання «Викладач – методист» – 5 викладачів, «Старший учитель» – 2.

Освіта найбільше впливає на формування громадянина-патріота, особистість, яка забезпечує збереження досягнень вітчизняної освіти і науки та підготовки фахівців нового покоління європейського стандарту. Життя вимагає інтелектуально – розвиненої, відкритої до демократичного спілкування і розвитку в національному та міжнародному вимірі особистості. В умовах реформування освіти на соціально – гуманітарні дисципліни покладаються важливі завдання, які пов’язані з соціальною адаптацією особистості, підготовкою до активного громадського життя, з одного боку, формування загальнолюдських ціннісних орієнтирів, а з другого, глибокого патріотизму.

Проблемна тема предметної комісії:
«Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес та їх вплив на якість знань, вмінь та навичок студентів».
Головним змістом діяльності викладачів предметної комісії філологічних дисциплін є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів.


Головна мета роботи комісії:

  1. Підвищення успішності студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів.
  2. Створення належних умов для навчального процесу; здійснення повороту від масового навчання до індивідуального підходу, розвиток мислення (образного, асоціативного, абстрактного, логічного), надання сучасних знань та практичних навичок, розвиток творчих здібностей та творчої активності студентів.
  3. Удосконалення змісту та методики проведення лекційних, семінарських та практичних занять завдяки використанню активних та інтерактивних форм та методів навчання, пошук нових методів викладання, направлених на підвищення результативності та якості знань.
  4. Формування у студентства національної свідомості, гідності, загальнолюдських та національних цінностей; усвідомлення ролі та місця нашої держави в світі, виховання відповідальності за долю України.
  5. Залучення студентів до дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів.
  6. Підвищення професійного рівня викладачів.
  7. Зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів, їх сучасного оснащення та оформлення.

Підготовчі курси

19 грудня 2020 року починаються підготовчі курси на базі 9 класів з математики та української мови. Тривалість курсів – 6 місяців.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК