Циклова комісія технології харчування

Склад комісії

   За останні роки в Україні набув широкого розвитку ресторанний бізнес. Зростає кількість приватних барів, кафе, ресторанів, інших підприємств харчування, готелів, а це потребує підготовки фахівців із спеціальності 181 Харчові технології.

      Циклова комісія технології харчування була створена в 1962 році із заснуванням Дніпропетровського технолого-економічного технікуму. На сьогоднішній день в цикловій комісії працює 5 викладачів та 3 майстра виробничого навчання.

     Циклова випускова комісія здійснює фахову підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший » за спеціальністю  181 Харчові технології (спеціалізація «Виробництво харчової продукції»).

  Циклова комісія – це команда однодумців, фахівців, патріотів своєї спеціальності. Це постійне удосконалення педагогічних та професійних навичок. До складу комісії входять викладачі, які мають спеціальну вищу освіту, достатній виробничий стаж та досвід роботи в закладах ресторанного господарства.

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

Впровадження сучасних методів навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентоздатного спеціаліста на ринку праці.

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:

  1. Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій;
  2. Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання;
  3. Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні дисциплін професійного циклу; сприяти розвитку творчої активності студентів;
  4. Вдосконалювати систему самостійної підготовки студентів.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів

  • відділення харчових технологій: сучасна навчальна лабораторія для відпрацювання лабораторних робіт;
  • електронна бібліотека;
  • тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу;
  • навчальне кафе з обслуговування;
  • навчальні кабінети, обладнанні сучасним устаткуванням, мультимедійними засобами.

      Робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та вимог: підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності.

   Працює циклова комісія згідно з затвердженим планом, щомісячно проводяться засідання, на яких обговорюються та вирішуються різні організаційні питання та заходи щодо удосконалення навчально-виховної роботи, вивчення, узагальнення, поширення досвіду роботи викладачів, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації членів циклу і т.д.

       Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його професійно-пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головним завданням при підготовці спеціалістів є виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.

Цикл практичного навчання студентів спеціальності включає навчальну та виробничу(технологічну) та переддипломну практики.

    Навчальну практику проходять підготовку у провідних закладах ресторанного господарства міста, під керівництвом майстрів виробничого навчання і передбачає ознайомлення з технологією виробництва та одержання студентами необхідних навичок у майбутній роботі за спеціальністю.

  Студенти мають можливість проходити виробничу (технологічну) та переддипломну практичну підготовку у провідних закладах ресторанного господарства міста.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу