Увага! Дистанційне навчання!

Увага!

Шановні слухачі підготовчих курсів!
Для продовження навчання Вам необхідно підключитися в Viber в групу “Підготовчі курси 9 кл. ДТЕК”  під своїм іменем та прізвищем.
Доки  триває карантин, будемо займатися онлайн.
Після того, як усі будуть підключені, Вам буде надано додаткову інформацію.
Дякуємо  Вам!

Інформація щодо вступу

Телефони для довідок
095-8852287
093-5077328

Переглянути

Циклова комісія технології харчування

Склад комісії

   За останні роки в Україні набув широкого розвитку ресторанний бізнес. Зростає кількість приватних барів, кафе, ресторанів, інших підприємств харчування, готелів, а це потребує підготовки фахівців із спеціальності 181 Харчові технології.

      Циклова комісія технології харчування була створена в 1962 році із заснуванням Дніпропетровського технолого-економічного технікуму. На сьогоднішній день в цикловій комісії працює 5 викладачів та 3 майстра виробничого навчання.

     Циклова випускова комісія здійснює фахову підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший » за спеціальністю  181 Харчові технології (спеціалізація «Виробництво харчової продукції»).

  Циклова комісія – це команда однодумців, фахівців, патріотів своєї спеціальності. Це постійне удосконалення педагогічних та професійних навичок. До складу комісії входять викладачі, які мають спеціальну вищу освіту, достатній виробничий стаж та досвід роботи в закладах ресторанного господарства.

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

Впровадження сучасних методів навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентоздатного спеціаліста на ринку праці.

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:

  1. Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій;
  2. Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання;
  3. Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні дисциплін професійного циклу; сприяти розвитку творчої активності студентів;
  4. Вдосконалювати систему самостійної підготовки студентів.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів

  • відділення харчових технологій: сучасна навчальна лабораторія для відпрацювання лабораторних робіт;
  • електронна бібліотека;
  • тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу;
  • навчальне кафе з обслуговування;
  • навчальні кабінети, обладнанні сучасним устаткуванням, мультимедійними засобами.

      Робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та вимог: підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності.

   Працює циклова комісія згідно з затвердженим планом, щомісячно проводяться засідання, на яких обговорюються та вирішуються різні організаційні питання та заходи щодо удосконалення навчально-виховної роботи, вивчення, узагальнення, поширення досвіду роботи викладачів, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації членів циклу і т.д.

       Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його професійно-пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головним завданням при підготовці спеціалістів є виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.

Цикл практичного навчання студентів спеціальності включає навчальну та виробничу(технологічну) та переддипломну практики.

    Навчальну практику проходять підготовку у провідних закладах ресторанного господарства міста, під керівництвом майстрів виробничого навчання і передбачає ознайомлення з технологією виробництва та одержання студентами необхідних навичок у майбутній роботі за спеціальністю.

  Студенти мають можливість проходити виробничу (технологічну) та переддипломну практичну підготовку у провідних закладах ресторанного господарства міста.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК