Вступ до коледжу

Увага!

З 07.05.2022 починаються підготовчі онлайн курси
з математики та української мови.
Тривалість навчання – 2 місяці.
Заняття проходитимуть в середу (15.00-17.00) та суботу (10.00-14.00).
Вартість навчання – 1750 грн.
Подати заяву та укласти договір можна також онлайн.
Телефон для довідок
067 566 0792

Рубрики

Комерційне відділення

Місія комерційного відділення полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців з врахуванням потреб ринку шляхом формування базових компетенцій та особистісних якостей фахівців.

Цінності яких дотримується відділення: професіоналізм, інноваційність, якість освітніх послуг, людський капітал, новаторство, індивідуальний підхід, командна робота  та взаємопідтримка , партнерство та відкритість.

Відділення є провідною навчальною структурою з підготовки фахівців для підприємств, установ та організацій різної форми власності.

 

Після навчання спеціаліст з підприємництва,торгівлі та біржової діяльності  підготовлений до діяльності , пов’язаної з :

 • Підприємницькою діяльністю;
 • Управління підприємством;
 • Оптовою та роздрібною торгівлею;
 • Проектним аналізом та бізнес-плануванням;
 • Державним управлінням;
 • Економічними розрахунками та прогнозуванням;
 • Дослідженням та аналізом ринків;
 • Фінансовою діяльністю( фінансовий лізинг,операції на фінансових ринках, капіталовкладення в цінні папери,управління фінансовими ринками,фінансові консультації і т.ін.);

Може займати посади:

 • Торгівельного представника, агента по комерційним послугам;
 • Дилера і брокера по фінансовим операціям,по купівлі-продажу товарів;
 • Економіста в іноземних компаніях та фірмах,що мають міжнародні зв’язки;
 • Головного спеціаліста,керівника підрозділів по комерційному обслуговуванню в оптовій,біржовій та роздрібній торгівлі,фондових біржах.
 • Менеджер систем якості, оптової та роздрібної торгівлі.

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми. Дисципліни професійної підготовки.

 • Комерційна діяльність;
 • Організація і технологія торгівельних процесів;
 • Основи рекламної діяльності ;
 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Економіка підприємства;
 • Економічний аналіз;
 • Страхування;
 • Основи біржової діяльності;
 • Облік та аудит;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств;
 • Товарознавство продовольчих та не продовольчих товарів;
 • Мікробіологія;
 • Психологія торгівлі.

Підприємництво є рушійною силою національної економіки і гарантом її економічного зростання. При будь-яких умовах господарювання є потреба в спеціалістах з галузі підприємництва – управлінців(власників бізнесу, керівників, директорів, менеджерів), які спроможні ефективно працювати на підприємствах різних галузей національної економіки,різних  форм власності та регіонального управління або успішно створювати нові види бізнесу.

Комерційне відділення запрошує Вас оволодіти сучасною затребуваною професією!

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу