Науково-дослідницька робота студентів

Основною формою науково-дослідницької роботи студентів в коледжі є наукове студентське товариство.
Напрямки роботи наукового товариства:

 • поглиблення знань з навчальних дисциплін;
 • ознайомлення та обговорення з основними досягненнями науки і техніки;
 • створення умов для виховання, навчання та самореалізації студентської молоді;
 • розвиток у студентів творчих здібностей та здатності робити власні висновки та судження;
 • надання студентам можливості у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, промисловості та культури;
 • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
 • розвиток вміння проводити науковий пошук та обробку наукової інформації;
 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових дисциплін;
 • залучення до керівництва науковою роботою студентів науковців, провідних спеціалістів , викладачів та працівників виробництва;
 • втілення науково-дослідницької роботи студентів в навчально-виховний процес;
 • розвивати у студентів вміння оприлюднювати результати своїх досліджень

 

 

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу