Історія

Дніпровський технолого-економічний коледж створений у лютому 1962 року на підставі Постанови ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР від 23.02.62р. №204 та Постанови Дніпропетровського раднаргоспу від 22.03.62р. №103 як технікум радянської торгівлі.        Власних приміщень, створений учбовий заклад не мав, а тому розмістився в гуртожитку завода ім. Петровського. Контингент студентів складався з 4 групп денного та вечірнього відділень. В цьому ж році був здійснений перший випуск молодих спеціалістів у кількості 148 осіб, в тому числі: 58 осіб денного та 57 осіб вечір нього відділень отримали дипломи товарознавця промислових товарів, 16 осіб денного та 17 чоловік вечірнього відділень-товарознавця продовольчих товарів.     У 1963-1964 навчальному році з планово-економічного технікуму переведено заочне відділення.
У 1965-1966 навчальному році в технікум прийнято 60 осіб на денне та 16 осіб на заочне відділення зі спеціальності “Технологія м’яса та птахопродуктів”.
        Трохи згодом спеціальність була замінена на нову “Технологія приготування їжі”, а з 2008 року – “Виробництво харчової продукції”.
У 1966 році технікуму дозволено провести набір студентів за новою спеціальністю – “Бухгалтерський облік в торгівлі”.У 1967 році було розпочато будівництво навчального корпусу, а в 1969 році – гуртожитку на 450 місць.         Після реорганізації раднаргоспів наказом Міністерства чорної металургії УРСР №434 від 27.12.67р. перейменований у Дніпропетровський технолого-економічний технікум.
       З 1997 року технікум розпочинає підготовку фахівців із спеціальностей: “Банківська справа” та “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”, які з 2008 року зміненні відповідно на “Фінанси та кредит” та “Розробка програмного забезпечення”.
       Відповідно до наказу МОН України від 19.12.2008 №1158 технікум перейменований у Державний вищий навчальний заклад “Дніпропетровський технолого-економічний коледж”.
На підставі рішення ДАК МОНУ від 16.12.2008 року, протокол №74 коледж отримав ліцензію на право підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.14010102 “Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі.” В цьому ж році технікум отримав ліцензію на відкриття курсів для підготовки громадян  України до вступу у вищі навчальні заклади.
За час існування коледжу неодноразово змінювалась спеціалізація, форми навчання й обсяг підготовки спеціалістів.
На теперешній час кількість підготовлених фахівців становить понад 20000 осіб, які працюють у різних галузях народного господарства України

 

 

  

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу