Увага! Дистанційне навчання!

Увага!

Шановні слухачі підготовчих курсів!
Для продовження навчання Вам необхідно підключитися в Viber в групу “Підготовчі курси 9 кл. ДТЕК”  під своїм іменем та прізвищем.
Доки  триває карантин, будемо займатися онлайн.
Після того, як усі будуть підключені, Вам буде надано додаткову інформацію.
Дякуємо  Вам!

Інформація щодо вступу

Телефони для довідок
095-8852287
093-5077328

Переглянути

Циклова комісія ОБЛІКОВО – ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін була створена в 90-роках XX століття.
За основу освітньої діяльності в галузі підготовки спеціалістів зі  спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування викладачі комісії обліково-економічних дисциплін взяли такі принципи: забезпечення можливостей викладання фундаментальних дисциплін фахової підготовки, широкого залучення студентів для реалізації їх професійного вибору, співвідношення кращого досвіду традиційної педагогіки і педагогіки партнерства, принцип психолого-педагогічної підтримки та принцип творчого пошуку.

  Проблема комплексної підготовки майбутніх спеціалістів, формування професійної компетентності вирішується через реалізацію міждисциплінарних зв’язків суміжних дисциплін спеціальностей
З метою поліпшення практичної підготовки майбутніх спеціалістів викладачі комісії обліково-економічних дисциплін практикують широке використання комплексу професійних завдань практичної підготовки з професійних дисциплін.
У складі циклової комісії обліково-економічних дисциплін працюють висококваліфіковані спеціалісти з практичним досвідом роботи, з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки. До складу циклової комісії обліково-економічних дисциплін входить 10 викладачів, які забезпечують викладання 50 дисциплін.
До складу комісії входить: 1 викладач має звання «Викладач-методист», 5 викладачів вищої категорії, 3 викладача першої категорії, 1 викладач другої категорії.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

«Формування професійної компетентності студентів обліково-економічного напрямку через впровадження сучасних технологій навчання»

МЕТА РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

«Сприяти підвищенню професійної майстерності викладачів і навчальних досягнень студентів через раціональне поєднання колективної мудрості й індивідуальної творчості, розв’язання навчальних проблем, впровадження інноваційних технологій, апробацію нових методик»

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ

«Спрямувати роботу викладачів комісії на розв’язування навчально-методичної проблеми забезпечення оптимального рівня професійної підготовки та майбутньої виробничої діяльності випускників».

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК