Циклова комісія ОБЛІКОВО – ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін була створена в 90-роках XX століття.
За основу освітньої діяльності в галузі підготовки спеціалістів зі  спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування викладачі комісії обліково-економічних дисциплін взяли такі принципи: забезпечення можливостей викладання фундаментальних дисциплін фахової підготовки, широкого залучення студентів для реалізації їх професійного вибору, співвідношення кращого досвіду традиційної педагогіки і педагогіки партнерства, принцип психолого-педагогічної підтримки та принцип творчого пошуку.

  Проблема комплексної підготовки майбутніх спеціалістів, формування професійної компетентності вирішується через реалізацію міждисциплінарних зв’язків суміжних дисциплін спеціальностей
З метою поліпшення практичної підготовки майбутніх спеціалістів викладачі комісії обліково-економічних дисциплін практикують широке використання комплексу професійних завдань практичної підготовки з професійних дисциплін.
У складі циклової комісії обліково-економічних дисциплін працюють висококваліфіковані спеціалісти з практичним досвідом роботи, з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки. До складу циклової комісії обліково-економічних дисциплін входить 10 викладачів, які забезпечують викладання 50 дисциплін.
До складу комісії входить: 1 викладач має звання «Викладач-методист», 5 викладачів вищої категорії, 3 викладача першої категорії, 1 викладач другої категорії.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

«Формування професійної компетентності студентів обліково-економічного напрямку через впровадження сучасних технологій навчання»

МЕТА РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

«Сприяти підвищенню професійної майстерності викладачів і навчальних досягнень студентів через раціональне поєднання колективної мудрості й індивідуальної творчості, розв’язання навчальних проблем, впровадження інноваційних технологій, апробацію нових методик»

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ

«Спрямувати роботу викладачів комісії на розв’язування навчально-методичної проблеми забезпечення оптимального рівня професійної підготовки та майбутньої виробничої діяльності випускників».

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу