Циклова комісія організації обслуговування в закладах ресторанного господарства

В Україні з розвитком ринку послуг ресторанного господарства виникла потреба в кадрах з новим типом мислення та поведінки.

У 2009 році коледж розпочав підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Ресторанне обслуговування» і тому з’явилася необхідність в кваліфікованих спеціалістах. У 2010 році була створена циклова комісія «Організації обслуговування в закладах ресторанного господарства», робота якої була спрямована на виховання спеціалістів в сфері обслуговування.

СКЛАД КОМІСІЇ

Чисельність викладацького складу є найменшою в коледжі і складає 5 осіб, з яких 3 викладачі мають вищу категорію, 1 викладач – 2 категорії та 1 викладач-спеціаліст. Циклова комісія об’єднує викладачів, які забезпечують навчальний процес студентів, що навчаються на спеціальностях «Ресторанне обслуговування» та «Виробництво харчової продукції».

ГОЛОВНА МЕТА РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:
 • Розвиток матеріально-технічної бази кабінетів.
 • Підвищення рівня успішності і якості знань.
 • Використання інноваційних технологій навчання, комп’ютерних, мультимедійних програм.
 • Підвищення професійної майстерності педагогів, що входять до складу комісії.
 • Підтримка зв’язку з фахівцями підприємства з метою якісного проведення технологічної практики.
 • Застосування інноваційних форм і методів особистісно-орієнтованого навчання.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВИКЛАДАЧІВ КОМІСІЇ Є:
 • виховання фахівців, для подальшої роботи у сучасних закладах ресторанного господарства;
 • створення і впровадження новітніх прийомів роботи, що забезпечуються колективними зусиллями працівників усіх служб;
 • удосконалення форм і методів обслуговування;
 • формування знань та навичок з організації обслуговування населення;
 • вивчення і впровадження передового досвіду.
МАТЕРІАЛЬНА БАЗА КОМІСІЇ :
 • Предметні аудиторії – 4;
 • Лабораторія;
 • Навчальний бар.

Система підготовки кадрів для ресторанного бізнесу, яка сформована в коледжі, формує змістовну базу знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної роботи й особисту відповідальність кожного студента.

 

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу