Увага!

04.11.2021 починаються підготовчі курси на базі 9 класів з математики та української мови. Тривалість курсів – 6 місяців, вартість – 2980 грн.
Всім бажаючим отримати інформацію щодо вступу та підготовчих курсів звертатись з 9.00 до 15.00 за тел. 0675660792

Рубрики

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація
 Товарознавець – комерсант 
Термін
 навчання: На основі повної загальної середньої освіти 1 рік 10 місяців
На основі базової загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців
Форма
 навчання денна, заочна

Загальні відомості про спеціальність:

Підприємництво є рушійною силою національної економіки і гарантом її економічного росту. В будь-яких  умовах господарювання існує  потреба  в спеціалістах із області підприємництва (власників бізнесу, керівників, менеджерів,директорів) , що спроможні ефективно працювати  на підприємствах різних форм власності, органах державного  та регіонального управління та успішно створювати нові види бізнесу.

Майбутніх абітурієнтів напевно цікавить , що означає бути підприємцем. Це слово визначає людину, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства або розробкою нової ідеї, нової продукції  чи нових послуг. Підприємництво – це організаційно-господарська  творчість, яка докорінним чином відрізняється  від звичайної ділової активності, що ґрунтується на використанні готових перевірених схем господарювання.

Навчаючись у нас, Ви відкриєте для себе безліч можливостей для роботи та самореалізації.Адже ми навчаємо не лише певного фаху, ми вчимо бути успішними в тому, чим Ви хочете займатись.
Підприємництво та молодість – дуже близькі та невід’ємні поняття. Бути молодим і бути підприємливим – практично одне й те саме, адже підприємлива (заповзята) людина – це людина ,яка має  практичну кмітливість, здатність активно діяти; ініціативна, дуже діяльна, енергійна, яка наполегливо  переборює труднощі, невідступно домагається поставленої мети. Плюси професії: свобода,перспектива, особистий розвиток, самореалізація,створення власної команди для досягнення встановлених цілей.

Ми допомагаємо розкрити свої таланти та реалізувати свою креативність. Ми  вчимо бути гнучкими, швидко адаптуватися до середовища, в якому ти хочеш працювати. Чому? Тому що саме  такими якостями має володіти підприємець.
Випускник  спеціальності – це конкурентоспроможний  спеціаліст в багатьох сферах і може займати   такі посади:
Пов’язані з підприємництвом:

 • директор підприємства, помічник директора малого підприємства за видами економічної діяльності;
 • керівник агентства: нерухомості,рекламного,страхового;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор малого підприємства, помічник директора у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.

  Пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • комерсант;
 • адміністратор торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер у сфері послуг.

   Пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій; аукціоніст;
 • торговельний брокер (маклер);
 • аукціоніст.

 В РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ будемо знати:

 • аналізу, планування та організацію підприємницької, торгівельної діяльності  та біржової діяльності в сучасних умовах;
 • прогнозування, розробки стратегії, прийняття управлінських рішень та розвитку власної справи у сферах торгівлі, посередництва та надання послуг;
 • Основи нормативно-правового забезпечення діяльності підприємницьких торговельних та біржових структур;

Вміти:

 • Здійснювати пошук,самостійний відбір інформації з різних джерел у сфері підприємницької, торгівельної та біржової діяльності;
 • Проявляти ініціативу та підприємливість,володіти навичками міжособистісної взаємодії для досягнення поставлених цілей;
 • Визначати характеристику товарів та послуг у підприємницькій,торгівельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів;
 • Використовувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,торговельних та біржових структур.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК