Предметна комісія ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

СКЛАД  КОМІСІЇ


 • кандидат наук – 1;
 • викладачів вищої категорії – 6;
 • викладачів-методистів -2;
 • викладачів першої категорії – 1.

Предметна комісія природничо-математичних забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу. Навчальна робота  комісії організована з урахуванням навчально-виховного процесу та направлена на формування знань, умінь та навичок студентів із фундаментальних дисциплін.
     Метою діяльності викладачів  комісії є розвиток творчої особистості, як майбутнього кваліфікованого спеціаліста, сформування наукового світогляду, виховання людяності, терпимості, любові до людей, громадянської зрілості і соціальної активності.

 Викладачі  комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, займаються науковою роботою, працюють з обдарованою та творчою молоддю.

КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ НАД ПРОБЛЕМОЮ:
 • Організація науково-дослідницької роботи студентів, як методу пошукового навчання;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, раціоналізація навчальної діяльності викладачів та студентів.
 • Вдосконалення заняття як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань студентів шляхом впровадження особистісно-орієнтованого підходу, спільної продуктивної та творчої діяльності викладача зі студентами.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА В КОМІСІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:
 • Поглиблення педагогічних та фахових знань.
 • Вивчення принципів розвитку сучасної національної та світової школи.
 • Вдосконалення методики викладання дисциплін.
 • Систематичне інформування про нові методичні розробки.
 • Науково-методична робота викладачів.
 • Робота із обдарованими студентами.
 • Профорієнтаційна робота.

    Робота циклової комісії сприяє організації викладачів на вдосконалення змісту навчання, методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи, вивченню та пропаганді передового досвіду в навчально-виховній роботі, активізації самостійної роботи викладачів щодо підвищення свого професійного рівня.
      Поряд із навчальною роботою викладачі комісії вирішують і виховні завдання: організація методичної роботи в позааудиторній діяльності, зокрема, організації роботи наукового фізико-хімічного товариства.
­     Студенти щорічно займають призові місця в міських олімпіадах з математики, фізики, хімії. Протягом декількох років студенти нашого коледжу займали призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з математики (викладач Лагун Є.О.) Студенти приймають участь у наукових конференціях. Так, в обласній студентській конференції «Еко-хім» щорічно проводяться наукові доповіді, які були відзначені дипломами І ступеню (викладач Слободнюк Р.Є.)

   Голова циклової комісії Слободнюк Р.Є. є автором навчального посібника «Фізична і колоїдна хімія», що має гриф Міністерства освіти і науки України, та понад 30 наукових публікацій, в тому числі міжнародних.

  Методична робота викладачів циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер, та сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу. Викладачі комісії приймають активну участь у виставці методичних розробок, виступають з доповідями на конференціях, діляться досвідом робот із колегами.

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА КОМІСІЇ:
 • Предметні аудиторії- 4
 • Лабораторії -4 (фізики, загальної хімії, фізичної і колоїдної хімії, аналітичної хімії)
 • Вагова.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу