Увага! Дистанційне навчання!

Увага!

Шановні слухачі підготовчих курсів!
Для продовження навчання Вам необхідно підключитися в Viber в групу “Підготовчі курси 9 кл. ДТЕК”  під своїм іменем та прізвищем.
Доки  триває карантин, будемо займатися онлайн.
Після того, як усі будуть підключені, Вам буде надано додаткову інформацію.
Дякуємо  Вам!

Інформація щодо вступу

Телефони для довідок
095-8852287
093-5077328

Переглянути

Предметна комісія ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

СКЛАД  КОМІСІЇ

 • кандидат наук – 1;
 • викладачів вищої категорії – 6;
 • викладачів-методистів -2;
 • викладачів першої категорії – 1.

Предметна комісія природничо-математичних забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу. Навчальна робота  комісії організована з урахуванням навчально-виховного процесу та направлена на формування знань, умінь та навичок студентів із фундаментальних дисциплін.
     Метою діяльності викладачів  комісії є розвиток творчої особистості, як майбутнього кваліфікованого спеціаліста, сформування наукового світогляду, виховання людяності, терпимості, любові до людей, громадянської зрілості і соціальної активності.

 Викладачі  комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, займаються науковою роботою, працюють з обдарованою та творчою молоддю.

КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ НАД ПРОБЛЕМОЮ:
 • Організація науково-дослідницької роботи студентів, як методу пошукового навчання;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, раціоналізація навчальної діяльності викладачів та студентів.
 • Вдосконалення заняття як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань студентів шляхом впровадження особистісно-орієнтованого підходу, спільної продуктивної та творчої діяльності викладача зі студентами.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА В КОМІСІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:
 • Поглиблення педагогічних та фахових знань.
 • Вивчення принципів розвитку сучасної національної та світової школи.
 • Вдосконалення методики викладання дисциплін.
 • Систематичне інформування про нові методичні розробки.
 • Науково-методична робота викладачів.
 • Робота із обдарованими студентами.
 • Профорієнтаційна робота.

    Робота циклової комісії сприяє організації викладачів на вдосконалення змісту навчання, методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи, вивченню та пропаганді передового досвіду в навчально-виховній роботі, активізації самостійної роботи викладачів щодо підвищення свого професійного рівня. 

     Поряд із навчальною роботою викладачі комісії вирішують і виховні завдання: організація методичної роботи в позааудиторній діяльності, зокрема, організації роботи наукового фізико-хімічного товариства.

     Студенти щорічно займають призові місця в міських олімпіадах з математики, фізики, хімії. Протягом декількох років студенти нашого коледжу займали призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з математики (викладач Лагун Є.О.) Студенти приймають участь у наукових конференціях. Так, в обласній студентській конференції «Еко-хім» щорічно проводяться наукові доповіді, які були відзначені дипломами І ступеню (викладач Слободнюк Р.Є.)

   Голова циклової комісії Слободнюк Р.Є. є автором навчального посібника «Фізична і колоїдна хімія», що має гриф Міністерства освіти і науки України, та понад 30 наукових публікацій, в тому числі міжнародних.

  Методична робота викладачів циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер, та сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу. Викладачі комісії приймають активну участь у виставці методичних розробок, виступають з доповідями на конференціях, діляться досвідом робот із колегами.

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА КОМІСІЇ:
 • Предметні аудиторії- 4
 • Лабораторії -4 (фізики, загальної хімії, фізичної і колоїдної хімії, аналітичної хімії)
 • Вагова.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК