Циклова комісія ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СКЛАД  КОМІСІЇ 

Колганова Наталія Володимирівна, майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін, категорія – перша

Коробченко Вікторія Вікторівна, завідуюча лабораторією, категорія – спеціаліст

Циклова комісія здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Основна мета діяльності циклової комісії товарознавства та комерційної діяльності – підготовка конкурентноздатних фахівців, які володіють теоретичними та практичними навичками з організації та здійснення підприємницької, біржової діяльності, дослідження стануринку товарів, асортименту, споживчих властивостей,  вимог до якості, пакування, маркування.

Завдання циклової комісії товарознавства та комерційної діяльності:

  • Поглиблення теоретичних основ навчання, які б забезпечували єдність навчання, виховання і розвитку студента, активізацію його пізнавальної діяльності.
  • Розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницько-творчих здібностей, схильності до креативного мислення.
  • Вдосконалення науково-методичного рівня викладання дисциплін, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.
  • Підготовка студентів до свідомої участі в суспільному житті.

Циклова комісія сприяє підвищенню якості знань студентів денного та заочного відділень, формує знання, вміння і навички з товарознавства непродовольчих та продовольчих товарів, основ стандартизації і управління якістю, обладнання підприємств торгівлі, організації торговельних процесів, комерційної діяльності, охорони праці в галузі, менеджменту, маркетингу, основ захисту прав споживачів, мікробіології, санітарії, основ підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності, основ біржової діяльності.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК