ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Спеціальність Харчові технології завжди була, є і буде актуальною, перспективною, сучасною та стабільною.

«Знати про їжу людина повинна не менше, ніж про математику або про рідну мову»  (Гордон Рамзи)

Підготовка фахівців зі спеціальності ведеться з 1962 року. За цей час накопичений значний досвід підготовки фахівців з технології харчування. Випускники коледжу працюють на підприємствах з різними формами власності і традиційно користуються великим попитом на ринку праці України та за кордном.
За період навчання студенти проходять три види практики: навчальну, технологічну, переддипломну в кращих закладах ресторанного господартсва міста та закордном (пансіонат «Експрес» http://express-tour.com.ua/, Комплекс Bartolomeo Best River Resort https://bartolomeo.com.ua/ru, Готелі компаній RIU (Болгарія), RIU Helios Paradise 4*, https://riuheliosparadise.bg/, RIU Helios Palace Sunny Beach 5*
https://www.riu.com/ru/hotel/bulgaria/sunnybeach/hotel-riu-palace-sunny-beach/, кафе – їдальня «ДТЕК» на Чкалова 23, та інші.
Студенти спеціальності приймають участь у науково – дослідницьких, науково – практичних конференціях, семінарах, майстер – класах, конкурсах професійної майстерності.
Молодший бакалавр з галузі харчових технологій має можливість займатися виробничо-технологічною, організаційно-керівною, управлінською діяльністю в закладах ресторанного господартсва та харчових підприємствах. Наші випускники – це керівники харчових підприємств різної потужності та різних форм власності, керівники виробничих підрозділів, директори фірм, професіонали у сфері маркетингу, ефективної господарської діяльності, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, це професіонали з управління проектами та програмами у сфері харчових виробництв, це професіонали з контролю за якістю харчових продуктів.
Випускники володіють  та  застосовують на практиці комплекс організаційних і технологічних заходів для підвищення ефективності функціонування підприємств і закладів харчової промисловості, методиками і методами контролю якості та безпечності харчових продуктів, плануванням і розрахунком потреби у матеріальних, фінансових і трудових ресурсах.

Технологія виробництва кулінарної продукції
Неорганічна хімія
Органічна хімія.
Біохімія
Фізична і колоїдна хімія
Аналітична хімія
Процеси та апарати харчових виробництв.
Інформаційні системи та технології. Облік і звітність в ЗРГ
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції
Товарознавство харчових продуктів
Устаткування закладів ресторанного господарства
Технологія приготування сучасних кондитерських виробів
Етнічні кухні
Кулінарний дизайн
Інноваційні технології харчових виробництв
Маркетинг в закладах ресторанного господартсва.

Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів з врахуванням принципів інтенсифікації технологічних процесів.
Здатність управляти технологічними процесами на основі розуміння їх сутності з використанням технічного, інформаційного та програмного забезпечення.
Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів досліджень.
Здатність забезпечувати якість харчових продуктів у межах сучасних систем управління якістю та безпечністю на основі системи знать про закономірності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу та під час зберігання харчових продуктів.
Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з метою реалізації принципів ресурсозаощадження та раціонального харчування.
Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці).
Здатність ефективно формувати стратегію в галузі харчових технологій.

Випускники нашого навчального закладу за дипломом фахового молодшого бакалавра з кваліфікації «технік–технолог з технології харчування» можуть займати такі посади:

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК

23 лютого- ювілей коледжу