ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Галузь знань: 18 Виробництво та технології
Спеціальність:  181 Харчові технології
Кваліфікація: Технік – технолог з технології харчування
Термін навчання: На основі повної загальної середньої освіти : 2 роки 5 місяців
На основі базової загальної середньої освіти:  3 роки 5 місяців
Форма навчання: денна, заочна

Первинні посади, які здатний займати фахівець:

 • Керуючий (менеджер) підприємством харчування
 • Завідувач підприємства громадського харчування
 • Начальник виробництва (в закладах харчування)
 • Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін)
 • Технік – технолог з технології харчування
 • Завідувач виробництва в закладах харчування
 • Шеф – кухар
 • Адміністратор залу (в закладах харчування)
 • Виробник харчових напівфабрикатів 5-й розряд
 • Кухар 5-й розряд
 • Кухар дитячого харчування 5-й розряд
 • Кондитер 5-й розряд
 • Бармен 5-й розряд
 • Офіціант
 • Метрдотель
 • Член бригади ресторану

Загальні відомості про спеціальність

Підготовка фахівців зі спеціальності ведеться з 1962 року. За цей час накопичений значний досвід підготовки молодших спеціалістів техніків – технологів громадського харчування. Випускники коледжу працюють на підприємствах з різними формами власності і традиційно користуються великим попитом на ринку праці України. За період навчання студенти проходять три види практики: навчальну, технологічну, переддипломну на кращих підприємствах громадського харчування міста.

Перелік дисциплін на спеціальності 

2 курс
Історія України
Економічна теорія
Культурологія
Фізичне виховання
Неорганічна хімія
Органічна хімія
Мікробіологія та фізіологія
Ком’ютерна техніка
Технологія виробництва кулінарної продукції
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
Товарознавство харчових продуктів
Устаткування закладів ресторанного господарства
Санітарія та гігієна
Навчальна практика
3 курс
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Фізична і колоїдна хімія
Аналітична хімія
Біохімія
Безпека життєдіяльності
Процеси та апарати харчових виробництв
Технічне креслення
Ком’ютерна техніка
Основи електротехніки
Вища математика
Технологія виробництва кулінарної продукції
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
Товарознавство харчових продуктів
Устаткування закладів ресторанного господарства
Основи охорони праці
Економіка підприємств різних типів
Етнічні кухні
Кулінарний дизайн
Технологія приготування борошняно – кондитерських виробів
Навчальна практика
Технологічна практика
4 курс
Основи філософських знань
Соціологія
іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Технологія виробництва кулінарної продукції
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції.
Устаткування закладів ресторанного господарства
Основи охорони праці
Економіка підприємств різних типів
Психологія та етика ділових відносин
Технологія приготування страв сучасної української кухні
Облік і звітність
Професійна практика

Підготовчі курси

19 грудня 2020 року починаються підготовчі курси на базі 9 класів з математики та української мови. Тривалість курсів – 6 місяців.

Фільм про коледж

Майстер-класи від ДТЕК